ƏLAQƏ:

VİZA VƏ YA DİGƏR KONSULLUQ ƏMƏLİYYATLARI BARƏDƏ SUAL OLDUĞU TƏQDİRDƏ, KONSULLUQ XİDMƏTİ SƏHİFƏSİNƏ MÜRACİƏT ETMƏYİNİZİ XAHİŞ EDİRİK.


© Copyright EMBASSY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN - Site Design & Developed By Power-solution.Org® , All Rights Reserved©